Skrótem LED (ang. Lighting Emitting Diode) określamy diodę elektroluminescencyjną, diodę emitującą światło. Działanie diody LED opiera się na zjawisku fizycznym zwanym elektroluminescencją – zdolności niektórych materiałów i substancji do emitowania światła, gdy płynie przez nie prąd.

Symbol graficzny obwodu diody LED jest stosunkowo prosty – zawiera symbol diody z dwoma strzałkami skierowanymi na zewnątrz, w celu oznaczenia światła emitowanego przez diodę:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *