Any questions? Do you want to establish cooperation? Our employees are at your disposal.

ASSAI Sp. z o.o. Biuro

Address ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław
Phone 71 782 84 37
Fax 71 782 84 37

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 000003694, kapitał zakładowy 105.000,00 zł
NIP: 899-01-07-160, REGON: 005964910

Write to us


    Czytaj więcej


    Czytaj więcej

    *Requaierd fields